Çarşamba
çatıları akan evler gibiydik
zamanla rutubetleşen aşklar..