Salı

düdüklenirkene ıslık çalanlardan mısınız?!

 
kısa göbekli ve kel adamlarla düzüşen kadın
sözüm sana